Predprojektová príprava

Zameranie pôvodného stavu nehnuteľnosti pre potreby nasledujúcej projekčnej činnosti.

Referencie predprojektovej prípravy

Zameranie súboru objektov v Bratislave

Zameranie súboru objektov fary na Vazovovej ulici v Bratislave - 2009 pozostávalo z kompletného a podrobného zamerania a zdokumentovania existujúceho stavu. Jednotlivé objekty a exteriérové plochy boli zamerané laserovým meradlom, zameraný bol exteriér aj interiér objektu, objekty a celkovo areál bol nafotený a následne skreslený do DWG formátu. Momentálne slúži ako podklad pre spracovanie návrhov a štúdií pre účely farnosti.
ďalšie fotky a referencie na predprojektovú prípravu: Zameranie súboru objektov v Bratislave

Služby architekta

Kontakt

Ing. arch. Michal Zajíček
+421 903 549 555

napíšte mi