Realizácie - Projekčná činnosť

Všetky stupne projektovej dokumentácie - dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, projekty interiéru, v koordinácii s profesiami

Naša ponuka projekčnej činnosti:

Referencie projektov

Realizácie - Bytový dom JUVIX – Trnávka Bratislava

štúdia - 2003, realizácia - 2007

Návrh spočíva vo vytvorení polyfunkčného objektu – resp. bytového domu s vybavenosťou na prízemí s maximálnym možným počtom bytov v nadväznosti na realizovateľný počet parkovacích miest a predpísané regulatívy v tejto zóne. Finálny návrh pozostával z 22 bytov na 4 podlažiach, polyfunkciou na prízemí domu a parkovanie je riešené čiastočne v suteréne, čiastočne na teréne. Na základe regulatívov je objekt zastrešený čiastočne sedlovou, čiastočne plochou strechou.
ďalšie fotky a referencie na Realizácie - projekčná činnosť: Realizácie - Bytový dom JUVIX – Trnávka Bratislava

Realizácie - Dostavba administratívnej budovy

Realizácia dostavby dvoj podlažnej administratívnej budovy na Ivánskej ceste. Realizácia 6/2010 - 12/2010
ďalšie fotky a referencie na Realizácie - projekčná činnosť: Realizácie - Dostavba administratívnej budovy

Realizácie - Fasáda dvoj domu - Trnavka

Projekt rieši fasádu dvoj domu na Trnávke. Použitý materiál - fasádny obklad klinker, silikátová omietka. Realizácia - 7/2011
ďalšie fotky a referencie na Realizácie - projekčná činnosť: Realizácie - Fasáda dvoj domu - Trnavka

Služby architekta

Kontakt

Ing. arch. Michal Zajíček
+421 903 549 555

napíšte mi